Staże zawodowe w Grecji 2022
Rozpoczynamy projekt staży zagranicznych Instytutu Inicjatyw Społecznych nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009762 współfinansowany przez Unię Europejską.
Staże odbędą się w rejonie Riwiery Olimpijskiej w Grecji w dniach 5-16.09.2022. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do 34 uczniów Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach z klas II-IV, kształcących się na specjalizacjach: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik hotelarstwa.
 
Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych, językowych (np. pokonanie bariery językowej, poprawniejsza i bardziej płynna komunikacja w języku angielskim, poszerzenie zakresu słownictwa specjalistycznego), społecznych i osobistych (np. komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, praca w grupie, większa otwartość i tolerancja względem innych kultur) uczniów.

Copyright © 2023 | Instytut Inicjatyw Społecznych

Scroll to Top