O Fundacji

Fundacja Instytut Inicjatyw Społecznych powstała 2017 roku. Zajmujemy się realizacją działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Podejmowane przez nas aktywności mają charakter edukacyjny – prowadzimy liczne szkolenia, seminaria, konferencje, organizujemy mobilności ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji młodzieży i dorosłych, a także umiejętności zawodowych, wspomagając tym samym rozwój rynku pracy. Nasz zespół ekspertów wspiera również na co dzień instytucje publiczne, a także organizacje pozarządowe z zakresu zarządzania i implementacji działań projektowych. Oferujemy bezpłatne konsultacje z zakresu planowania działań, przygotowywania wniosków o ich dofinansowanie, a także dzielimy się dobrymi praktykami z wdrażania ich w życie, monitoringu, ewaluacji oraz rozliczania grantów. Specjalizujemy się w projektach Erasmus+ oraz PO WER. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Akredytacja Erasmus

Od 2020 roku posiadamy akredytację programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096290) poświadczającą wysoką jakość realizowanych przez nas mobilności. Obecnie wdrażamy w jej ramach mobilności przeznaczone dla uczniów pochodzących z województwa Podlaskiego.  Szczegółowe informacje o projektach znajdą Państwo w zakładce aktualności.

Jako Fundacja wspieramy podobne inicjatywy, dzielimy się wiedzą nabytą podczas zrealizowanych działań, a także dobrymi praktykami. W ramach tego konsultujemy wnioski o dofinansowanie, czy też plany implementacji pojedynczych działań.

Zrealizowane projekty

Jako Fundacja nasze działania realizujemy od 2017,choć nasz zespół posiada kikunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w Działaniu, Erasmus, Erasmus+, FIO, PARP i wielu innych.
 
Lista realizowanych przez nas grantów:
Projekt staży zagranicznych Erasmus+ w Grecji 2. edycja (nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000061546)
 
Projekt staży zagranicznych Erasmus+ w Grecji 1. edycja (nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009762)
 
“Kształcenie zawodowe = rozwój” – 2. edycja (nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-081019)
 
Ambassadors of Tolerance – wymiana młodzieży (nr projektu: 2018-2-PL01-KA105-051558)
 
“Kształcenie zawodowe = rozwój” – 1. edycja (nr projektu 2018-1-PL01-KA102-049087)
 
Poza projektami w których byliśmy głównymi beneficjentami, wspieraliśmy swoją wiedzą ekspercką kilkadziesiąt projektów w ramach naszej działalności statutowej.

Galeria

Copyright © 2023 Instytut Inicjatyw Społecznych

Scroll to Top